CIRCLE

Met de combinatie van het SSMC en de opties voor cardiomonitoring zijn er eigenlijk geen beperkingen en kan je aan de slag om je eigen circle te creëren. Op dit ogenblik zijn de basiselementen voor circle-training al geïmplementeerd in de applicatie. Je kiest welke oefeningen in de circle moeten worden opgenomen, of je de training als groepstraining doet dan wel je klanten de kans geeft om individueel een circuittraining te doen. Eigenlijk zijn er geen beperkingen en kunnen naar de toekomst diverse programma's - eventueel op maat - verder worden uitgewerkt en/of toegevoegd. En dit allemaal gewoon met je eigen kracht- en cardioapparatuur.